چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

قسمت پنجم

حرف “ف” و اتصالات آن

حرف “ف” در 2 مرحله نوشته می شود، در مرحله نخست، 1 نقطه توپر در فاصله ی 1 نقطه بالاتر از خط کرسی نوشته و در مرحله دوم یک خط عمودی کوتاه که اصطلاحا ً به آن گردن “ف” گفته می شود ایجاد کرده و به همراه “ب”به به آن وصل می گردد.

برای اتصال “ف”به بقیه حروف ابتدا سر “ف” و گردن آن را نوشته و سپس حرف بعدی با آن متصل می گردد.

قسمت پنجم

منبع: مدرسه نیوز

قبلیقسمت چهارم
بعدیقسمت ششم