شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱
خانه / آموزش خط تحریری / قسمت چهارم

قسمت چهارم

حرف “م” و اتصالات آن

“م” از یک نقطه بالای خط کرسی شروع می شود. ابتدا یک خط کوچک و مایل به راست بالای خط کرسی کشیده شده و ادامه “م” با دور، به سمت پایین خط کرسی و با ارتفاع 5 نقطه کشیده می شود
در اتصال “م” به “ا” مانند اتصال “ب” به “ا” عمل شده با این تفاوت که دندانه “ب” تو پر نوشته می شود.
اتصال “ب” به “د” در 2 مرحله نوشته می شود، ابتدا سر “م” به “ا” با ارتفاع 1 نقطه نوشته شده و سپس قسمت پایین “د” به آن متصل می شود.

قسمت چهارم

منبع: مدرسه نیوز

قبلیقسمت سوم
بعدیقسمت پنجم