چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

ارکیده

گل ارکیده نیز دارای ریشه یونانی بوده و تاریخچه آن به هوس، طمع و ثروت پرستی انسان برمی گردد.

امروزه در حدود ۲۵۰۰۰ نوع ارکیده پرورش می‌یابد.

گل ارکیده پیام آور عشق، زیبایی و خرد ورزی در جهان است. در چین این گل نشانگر خلوص و بیگناهی کودکان می‌باشد. ارکیده صورتی بیانگر عشق پاک و نوع بسیار مشهور آن کاتالیا (Cattalya) بیانگر جذابیت بی‌انت‌ها بوده که بیشتر در روز مادر از آن در دسته‌های گل استفاده می‌شود.

قبلیمیخک