یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱
خانه / انواع گل ها / تاج الملوک

تاج الملوک

معرفی

دارای۷۰ گونه است که همگی چند ساله و مقاوم به سرما هستند وبه عنوان دو ساله کشت و کار می‌شوند.

گلدهی

از اواسط اردیبهشت تا اواسط تابستان سال دوم پس از کاشت گل می‌دهد.

نیاز‌ها

به سایهٔ درختان کاملا مقاوم است ونباید در محلی که زیاد آفتاب گیر باشدقرار گیرد واگر نور کم باشد بهتر است.

افزایش

این گیاه به وسیلهٔ بذر وتقسیم بوته افزایش می‌ابدکه ساده‌ترین روش آن تقسیم بوته است واین عمل در پاییز و یا بهار انجام می‌گیرد.

بعدیسیلین