پنج شنبه ، ۹ تیر ۱۴۰۱
خانه / انواع گل ها / زبان در قفا

زبان در قفا

این جنس که تیره آلاله Ranunculaceae است و به انگلیسی Larkspurنامیده می‌شود، شامل گیاهان یکساله وچند ساله است. ریشه در اغلب آن‌ها غده‌ای بوده و برگ‌ها ساده متناوب وپنجه‌ای که دارای بریدگی زیادی هستند. گلاذین سنبله یا پانیکول و گل‌ها دارای ۵ کاسبرگ رنگین که در بخش فوقانی تشکیل مهمیز را می‌دهد که شاید وجه تسمیه آن به زبان در قفا به همین علت باشد. دارای چهار گلبرگ آزاد یا چسبیده که دوگلبرگ فوقانی دارای مهمیزی هستند که در داخل مهمیز کاسبرگ قرار می‌گیرند. میوه برگه که از یک یا چند برچه آزاد تشکیل شده‌اند. این جنس در ایران درحدود ۳۸ گونه بومی دارد که بعضی از آن‌ها دارای گلهای بسیار زیبائی می‌باشند و می‌توان به کشت آن‌ها در منزل مبادرت کرد. بعضی از گونه‌های این جنس به علت زیبائی گل و رنگ آبی که دارند جهت تزئین منازل و حاشیه باغچه بکار می‌روند که مهم‌ترین
آن‌ها عبارتند از:

۱: D. Cashmerianum گیاهی است چند ساله که ارتفاعی درحدود ۴۵ ـ۳۵ سانتی‌متر دارند برگ‌ها پنجه‌ای دارای دندانه‌های مضاعف نا‌مساوی به رنگ سبز تیره که برگ بالائی فاقد دمبرگ می‌باشند. گل‌ها به قطر ۳ ـ۵/۲ سانتی‌متر به رنگ بنفش مایل به آبی گلاذین خوشه‌ای که درخرداد و تیر برروی گیاه ظاهر می‌شوند و گیاه ممکن است درشهریور ماه نیز گل دهد. دارای واریته‌ها و کولتیوار‌های متعددی است .

۲: D. elatum که به نام D. exaltatumنیز نامیده می‌شود. گیاه به ارتفاعی درحدود ۲ ـ۲۵/۱ مترمی رسد. برگ‌ها پنجه‌ای دارای ۷ ـ۵ لب و شکاف‌ها تا قسمت میانی برگ ادامه دارد. گل‌ها آبی با قطر متوسط، گلاذین متراکم به طول ۳۰ سانتی‌متر و گاهی بیشتر که در ماههای خرداد و تیر، مرداد برروی گیاه ظاهر می‌شود .

۳: D. gradiflorum گیاهی است چند ساله، به ارتفاع ۸۰ ـ۵۰ سانتی‌متر، برگ‌ها متناوب، پنجه‌ای، بالب‌های باریک به رنگ سبز در قسمت فوقانی و رنگ پریده در قسمت تحتانی می‌باشد. گل‌ها به رنگ آبی نیلی تا آبی خالص، گلاذین خوشه گس‌تر ده، فصل گلدهی این گونه در ماههای خرداد، تیر ومرداد است.

این گونه دارای واریته وکولتیوار ‌ها متعددی است که از بین آن‌ها کولتیوار Album دارای گلهای سفید و کولتیوار‌های Cineraria و Blaner Spiegel فاقد مهمیز هستند ولی باید توجه داشت که بیشتر گونه هائی
که درگلکاری استفاده می‌شوند گیاهان هیبرید (دورگ) هستند که معمولا از ۸۰ تا ۲۰۰ سانتی متر ارتفاع دارند . گل‌ها ی آن‌ها به رنگ آبی، قرمز، کرم و سفید با گلبرگ‌های زرد رنگ با خرمائی رنگ است.

کشت: گیاه دورگ گیری شده با انواع دو ساله را در شهریور تا اسفند می‌توان کاشت، خاک مورد نیاز دلفینیوم خاکی غنی و عمیق است که در محلی آفتابگیر ودور از باد قرار گیرد.
انواع پا بلند این گیاه که حامل گلهای درشت نیز هستند نیاز به قیم دارند ولی انواع پاکوتاه اگر در محلی آفتاب رو باشند، شاخه‌های گل دهند ه نیازی به قیم نخواهند داشت. بعد از اینکه گل‌ها تمام شد، شاخه را تا بالای اولین برگ سالم بچینید چون گاهی دوبار ه شاخه گل دهند‌ای ظاهر خواهد شد. در پاییز تمام بخشهای هوائی را قطع نمائید .

انواع دلفینیوم یکساله رادر فروردین در فضای آزاد می‌کارند. بذر دلفینیوم را می‌توان در پاییز در محل اصلی کاشت. فقط در طول زمستان با گونی ویا وسائل مشابه آنرا از گزند یخبندان مصون دارند.

زبان درقفا طالب خاک‌ها ی غنی وقابل نفوذ واسیدی بوده و درمحل آفتابگیر یا حداکثر نیم سایه که از باد در امان باشد بخوبی رشد می‌کند چنانچه پایه دارای رشد پیش رس باشند آن‌ها را می‌توان خیلی زود یعنی در بهار یا در پاییز (مهر ـ آذر) جابجا کرد. بیشتر گونه‌های زبان در قفا در تابستان گل می‌دهد ولی چنانچه ساقه گل دهنده را بطول ۴۰ سانتی‌متر پس از پژمرده شدن گل‌ها قطع نمایند گیاه دوباره در مهر ـ آبان گل می‌دهد.

تمام انواع زبان در قفا چند سال می‌تواند دریک محل باقی بماند به شرط آنکه مورد مراقبت دقیق قرار گیرد.

آبیاری باید بطور ی باشد که خاک را تازه نگهدارد ولی لجن نشود. در گیاهانی که در حال رشد کامل هستند مخصوصا در گیا‌ها ن مسن کمبود آب موجب خشک شدن برگ‌ها و پژمرده شدن گیاه می‌گردد.

تکثیر:

کولتیوار‌های زبان در قفا را از راه تقسیم بوته یا قلمه زدن زیاد می‌کنند:

۱: تقسیم بوته:

معمولا در بهار در ماه‌ها ی فروردین وارد یبهشت یا بعد از گل دادن در پایه هائی که حداقل سه سال داشته باشند صورت می‌گیرد.

۲: قلمه زدن :

در زبان در قفا به آسانی صورت می‌گیرد. به محض آنکه طول =وانه به چند سانتی‌متر رسید آنرا با قسمتی از تنه چوبی جدا نموده و درگلخانه سرد می‌کارند. قلمه زدن را می‌توان در زمستان نیز انجام داد. پس از
انجام عمل باید پایه مادر ی را جهت رشد در حرارت ۱۰ ـ ۸ درجه سانتیگراد قرار داد.

۳: گونه D. elatum و D. grandiflorum وبعضی کولتیوار‌های ثابت را از راه بذر نیز می‌توان تکثیر کرد. کشت بذر گونه‌ها در تیر ومرداد صورت می‌گیرد وباید قبل از آنکه آنرا در پاییز یا بهار سال بعد در محل اصلی منتقل کنیم یکبار باید نشاء کرده سپس به محل اصلی انتقال داد. دو رگ‌های Padific Geant به آسانی توسط بذر حاصل می‌شوند. کشت آن‌ها مانند گیاه یکساله صورت می‌گیرد . در این حالت کشت بذر در دی یا بهمن درگلخانه‌های معتدل صورت می‌گیرد و گیاهان حاصل را می‌تان در اردیبهشت یا اواخر خرداد به محل اصلی منتقل کرد ویا می‌توان بذر‌ها در اواخر اسفند واوائل فروردین در خارج از گلخانه کشت کرد ووقتی گونه‌ها به اندازه ۵ سانتی‌متر شدند در محل اصلی نشاء کرد.

موارد استفاده:

زبان در قفا به علت دارا بودن فرم زیبا رنگ گلبرگ‌ها کهمعمولا آبی بوده و درگلهای تابستانی بسیار نادر می‌باشند و همچنین گلهای فراوان و پردوام در تز ئین پارک‌ها و باغچه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولا همراه با رعنا زیبا، بو مادران و رز و مخصوصا گیاهان بالارونده پوشاننده دیوار‌ها در حاشیه باغچه کشت می‌نمایند. زبان در قفا را درحاشیه وقسمت جلو درختچه‌ها که بصورت اجتماع کاشته شده باشند و همچنین روی چمن نزدیک آب نما بطور مجزا یا گروهی کشت می‌نمایند و در این مورد بیشتر از پایه های دورگ استفاده می‌نمایند و در این مورد بیشتر از پایه‌های دورگ استفاده می‌نمایند.

در پارک‌های بزرگ و صخره‌ها از گونه‌های D. cashmerianum و Dnudicaule و D. elatum و D. grandiflorum وبرای گل بریده از پایه‌های دورگ و D. grandiflorum استفاده می‌شود.

قبلیبگونیا برگی یا رکس
بعدیسیکلامن