سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

زنبق

زنبق – Lily

گل زنبق از دوران ماقبل پیدایش اشرافیت در یونان شناسایی شد.

نام یونانی آن لیریون (Leirion) و نام رومی آن لیلیوم (Lilium) بود. در افسانه‌ها آمده است که زنبق (لیلی) از اشک حوا به هنگامیکه وی متوجه بارداری خود شده و از بهشت رانده شد بوجود آمد.

زنبق نشانگر خلوص قلبی است و با وجود آنکه این گل در رنگهای مختلف پرورش می‌یابد اما بیشتر مردم زنبق سفید ترجیح داده و آنرا نشانگر بی‌گناهی و پاکی می‌دانند.

قبلیگل حنا
بعدیگلایل