یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

سیلین

معرفی

گیاه یک ساله یا چند ساله ومقاوم به سرما وبا گل‌هایی به رنگ: سفید ـ ارغوانی ـ صورتی وقرمز است.

گلدهی

در بهار گل می‌دهد.

نیاز‌ها

به نور کامل خورشید وخاک سبک وغنی نیاز دارد.

افزایش

به وسیلهٔ بذر افزایش می‌ابد که مرداد ماه کشت شده ودر آبان به محل اصلی منتقل می‌شود.

قبلیتاج الملوک
بعدیژمینو