شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

میخک

این گل در ابتدا توسط گیاه‌شناس یونانی تئوفرستوس (Theopharastus)، دیانتوس (Dianthus) نامیده شد که گل بومی منطقه خاور نزدیک بوده و حدود ۲۰۰۰ سال قدمت دارد.

برخی از محققین بر این باورند که نام می‌خک از کلمه تاجگذاری یا تاج خورشید گرفته شده است زیرا این گل یکی از گلهایی بود که در مراسم تاجگذاری پادشاهان یونان استفاده می‌شد. این گل امروزه بیشتر نشانه عشق، افتخار، برتری و جذابیت می‌باشد.

میخک قرمز کم رنگ، نشانگر تحسین و می‌خک قرمز پر رنگ نشانگر عشق و احساسات بسیار عمیق است.

میخک سفید بیانگر عشق خالص و خوش شانسی و نوع سفید خط دار آن بیانگر این مطلب است که عشق را هرگز نمی‌توان تقسیم کرد و می‌خک بنفش نشانگر دمدمی مزاج بودن و تنوع پرستی می‌باشد.

قبلیگلایل
بعدیارکیده