سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

کوکب

نام علمی: Dahlia sp

تیره: Compositae

گیاهی دائمی و حساس به سرما با ریشه‌های ژوخه‌ای گرد یا دوکی شکل می‌باشد. برگ‌ها مرکب، بزرگ و دندانه‌دار است و گل‌ها بصورت یک‌رنگ، دورنگ و چندرنگ شامل سفید، زرد، نارنجی، قرمز و بنفش دیده می‌شود. گل‌ها ممکن است کم‌پر، نیمه پر یا پرپر باشند. قطر گل بین گونه‌ها بسیار متغیر بوده و ممکن است از کمتر از ۱۰ سانتی‌متر تا بیشتر از ۲۵ سانتی‌متر برسد. دارای ارقام پاکوتاه و پابلند است. از روی جوانه‌ها می‌توان رنگ گل را تشخیص داد. اگر جوانه سبز روشن باشد گل سفید یا زرد است و اگر جوانه قرمز باشد گل قرمز یا بنفش است.

طبقه‌بندی کوکب

انجمن کوکب آمریکا‌ای گیاهان را در ۱۴ گوه کلی طبقه‌بندی کرده است. از انواع عمده آنکه جهت تولید گل بریده استفاده می‌شود می‌توان سه رقم تزئینی (Decorative)، کاکتوسی بزرگ (Large cactus) و منگوله‌ای (Pompon) را نام برد. نوعی طبقه‌بندی کوکب براساس شکل ظاهری آن صورت می‌گیرد. کوکب با ژوخه ریشه‌ای، قلمه چوب نرم و بذر قابل تکثیر می‌باشد.

قبلیسینرر
بعدیهمیشه بهار