شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

گلایل

نام گلایل از کلمه لاتین گلادیوس به معنی شمشیر گرفته شده زیرا برگهای این گل شبیه به شمشیر می‌باشد. در گذشته گل گلایل معرف گلادیاتورهای رم بود.

گلایل به معنی به یاد کسی بودن است و به دریافت کننده خود شیفتگی و احساسات عمیق قلبی طرف مقابل را نشان می‌دهد.

قبلیزنبق
بعدیمیخک