شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱
خانه / انواع گل ها / گل آهار

گل آهار

گل آهار Zininas L.: ازگیاهان یکساله تیره مرکب کمپوزه Composees و از گلهائی است که از خیلی قدیم کاشتن آن در ایران معمول بوده. گلش کلاپرک ساده یا پُرپَر است که بسته به جورهای مختلف رنگهای متنوعی دارد.
جورهائیکه سابقأ در ایران می‌کاشته‌اند پا بلند کم پَر یا نیمه پُرپَر که چندان زیبا نبوده ولی سالهای اخیر در اروپا و آمریکا جورهای پاکوتاه و گل درشت بدست آورده‌اند که خیلی جالب توجه و زیباست.

اقسامی که بیشتر درگلکاری‌ها کاشتن آن معمول است بشرح زیرمیباشد:

۱ ـ گل آهار ظریف Z. elegans: قسم قدیمی است که قد آن ۵۵ تا ۷۰ سانتی‌متر و کلاپَرکَش نیمه پُرپَر به رنگهای سفید، زرد، قرمز، ارغوانی و بنفش بوده است.
۲ ـ گل آهار کوتوله Z. Liliput: که بوته‌های آن خیلی کوتاه و کلاپَرَکَش که کاملا پُرپَر است کوچک و بسیار پُر گل می‌باشد.
۳ ـ گل آهار کالیفرنی بزرگ Z. California geant: که قد بوته‌اش ۵۰ سانتی‌متر و گلهای خیلی درشت و رنگهای متنوع و زیبا دارد.
۴ـ گل آهار لو‌تر Z. Luther: به بلندی ۵۰ سانتی‌متر و گلهای درشت بسیار پُرپَر.
۵ ـ گل آهار مکزیکی: که قد بوته آن از ۳۵ سانتی‌متر تجاوز نکرده کلاپَرَکَش کوچک ساده یا پُرپَر است.

گل آهارZininaمحل گرم و آفتابی را می‌پسندد.
همچنین یک دوره موقتی خشکی و بی‌آبی را تحمل می‌کند.
اما برای یک رشد طبیعی به خاکی با رطوبت کافی نیاز دارد.
با این وجود باید توجه داشت که آب و هوای بارانی و بسیار مرطوب برایش مضر است. این گل برای تزئین تپه گل‌ها یا حاشیه‌های تابستانی آفتاب رو بسیار مناسب است. و از جورهای پا بلند آنهم برای کاشتن میان باغچه‌ها می‌توان استفاده کرد. به کودهای خاصی نیاز ندارد و در یک خاک خوب باغچه بخوبی رشد می‌کند.

تکثیر:

این گیاه بوسیله بذر تکثیر می‌شود، از جهت کاشت دانه‌های آهار باید در هوای نیمه گرم فروردین کاشته شود. نهالهای جوان نباید زیاد در کنار هم باشند و اگر چنین بود، تعدادی از آن‌ها را تُنُک می‌کنند تا رشد بقیه جوانه‌ها تسهیل شود. سپس بعد از کمی رشد که بلندی نهال‌ها به ۶ سانتی‌متر رسید، آن‌ها را در اواسط خرداد که هوا روبه گرمی می‌رود در باغچه می‌کارند. فصل گل دادن این گیاه ازخرداد تا فصل سرما ادامه خواهد داشت.

کاربرد:

این گل برای تزئین تپه گل ویا حاشیه‌های آفتابی بسیارمناسب است وبه واسطه تنوع رنگ گل‌ها و داشتن فرمهای پا کوتاه و پا بلند و طول مدّت گلدهی ازگیاهان زینتی بسیار جالب وجذاب می‌باشد.
آهاررامی توان بطورانبوهی مخصوصاً درباغچه‌های بزرگ که نیازبه گیاهان مقاوم به کم آب دارند کشت نمود.

قبلیگازانیا
بعدیگل حنا