یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱
خانه / انواع گل ها / گل نسترن

گل نسترن

گل نسترن: dog rose
نام علمی: rosa canina

نسترن که درکتابهای قدیمی به نام نسرین، نسترن ونس‌تر نیز نامیده شده است درختچهای کوچکی است که درحاشیه جنگل ‌ها، چاههاوگودال‌های آب می‌رویدوارتفاع آن به حدود سه مترمی رسد.
برگهای آن دارای ۷-۵برگچه به رنگ سبز سیر است. گل نسترن مانندگل نسترن مانندگل سرخ بوده وبه رنگهای سفید، صورتی وسرخ می‌باشدکه به حالت منفردویامجتمع ظاهرمی شود.
میوه آنبیضی شکل وبه رنگ قرمزتیره یاروشن است که به نام سای نورودون Cynorhodonخوانده می‌شود. جدار داخلی میوه دارای الیاف باریک وابریشمی است که درآن فندقه‌های سختی جادارد. سای نورودون پس ازخشک شدن دارای طعمی قابض وکمی شیرین بابوئی ضعیف می‌باشد.

قبلیژمینو
بعدیبگونیا برگی یا رکس