یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / اتصال ناگهانی

اتصال ناگهانی

اتصال ناگهانی

پدیده:

دو گیره کاغذی بدون تماس دستتان به یکدیگر متصل می‌شوند.

راز:

شما به دو گیره کاغذی و یک ورق کاغذ نیاز دارید. یک-سوم کاغذ را خم کنید و یک گیـره روی بالای ضخامت دو برابر قرار دهید. انتهای دیگر کاغذ را در جهت مخالف جهـت نخـست خـم کنیـد و گیره را روی دو ضخامت دو کاغذی که تازه شکل گرفته‌اند قرار دهید. موقعیت آنها باید اکنون مطابق با شکل زیر باشد.

اکنون به سرعت دو انتهای کاغذ را بکشید تا گیره‌ها بـه هـوا پریـده و بـه یکـدیگر متصل شوند.

قبلیکیف پول شگفت انگیز
بعدیذهن خوانی اعداد