شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / بالا آوردن مداد

بالا آوردن مداد

بالا آوردن مداد

پدیده:

شعبده باز مدادی را درون یک بطری می‌اندازد. هنگامی که او دستور می‌دهد، مـداد درون بطری بالا و پایین می‌رود.

راز:

مداد با استفاده از یک نخ بسیار نازک حرکت می‌کند.

وسایل:

یک مداد، یک گلدان یا بطری و یک نخ بسیار نازک.

آماده سازی:

یک نخ بسیار نازک مشکی از جنس نایلون یا پنبه و یا موی بلند انسان (به طول 18 تـا 24 اینچ (45 تا 60 سانتیمتر)) را به انتهای یک مداد گره زده یا بچسبانید. انتهای دیگر نخ بـه دکمه‌ای بر روی لباس شعبده باز گره زده می‌شود.

ارائه:

مداد را از سمتی که نخ گره زده شده به درون بطری یا گلدان بیاندازید (شکل را نگاه کنید). بـا حرکات اندک بدن نسبت به میز، نخ کشیده شده و مداد مطـابق بـا فرمـان شـما (و البتـه مطـابق بـا حرکتهای شما) بالا و پایین خواهد رفت.

قبلیمیله شعبده بازی چسبنده
بعدیترفند تاس