سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / تبدیل کارت به قوطی کبریت

تبدیل کارت به قوطی کبریت

تبدیل کارت به قوطی کبریت

پدیده:

یک کارت بازی به قوطی کبریت تبدیل می‌شود.

راز:

یک کارت بازی را بریده و آن را بر روی یک قوطی کبریت بچسبانید. بـا دقـت کـارت را بـر روی قوطی کبریت مطابق شکل تا کنید. برچسب قوطی کبریت را بر پشت کارت بچسبانید به گونه‌ای کـه هنگامی که کارت تا زده می‌شود همانند یک قوطی کبریت معمولی بـه نظـر برسـد. بـه تماشـاچیان کارت بازی را نشان دهید. قوطی کبریت پشت آن پنهان شده است. دستتان را جلوی کارت بگیریـد و مخفیانه کارت را بر روی قوطی کبریت خم کنید. اکنون دستتان را بردارید، به نظر می‌رسد که شـما به طرز رمزآلودی کارت بازی را به قوطی کبریت تبدیل کرده‌اید.

قبلیظاهر شدن گره
بعدیشعبده بازی چوب کبریتی