سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / ترفند فرهنگ لغات

ترفند فرهنگ لغات

ترفند فرهنگ لغات

پدیده:

ذهن یک نفر را می‌خوانید.

راز:

بر روی گوشه سمت راست بالای تمام صفحات سمت راست یک سوم میانی یک فرهنگ لغات، واژه چاپ شده بـر بالای صفحه سمت چپ را بنویسید.

شیرازه کتاب را در دست چپ بگیرید و صـفحات را بـا دسـت راسـت بـه صـورت نامرتب ورق بزنید. از یک نفر بخواهید که در یک صفحه‌ای شما را متوقف کند.

مطمئن شوید که در محدوده مرکـزی کتاب متوقف می‌شوید. کتاب را باز نگه دارید و از او بخواهید که واژه‌ای که در بالای صفحه سمت چپ می‌بیند را به خاطر بسپارد. شما نیز به واژه‌ای که بر روی صفحه مقابل نوشته‌اید نگاه کنید و وانمود کنید که ذهن طرف مقابـل را خوانده‌اید.

قبلیپرچم
بعدیکارت را برگردان