یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / خال خشتی موافق

خال خشتی موافق

خال خشتی موافق

پدیده:

یک خال خشتی بزرگ هنگامی که دستمال رنگی از آن عبور می‌کند، همرنگ آن می‌شود.

راز:

لوزی اصلی بر روی کارت در واقع بریده شده است. رنگ آن برگرفته از یک تکه کـارت چنـدرنگ است که پشت کارت نگه داشته شده است.

هر بار که می‌خواهید رنـگ لـوزی را عـوض کنیـد کـافی است موقعیت کارت مخفی را جابجا کنید. برای ایجاد لوزی با رنگهای مختلف، کارت رنگی را در مرکز قرار دهید، به گونه‌ای که هر چهار رنگ گوشه کارت رنگی از درون سوراخ لوزی قابل مـشاهده باشـد.

دستمال‌های رنگی در واقع حرکت کارت مخفی را پنهان می‌کنند و از اینرو لوزی رنگارنـگ و همرنـگ با دستمال به نظر می‌رسد.

قبلیعبور از یک کارت پستال
بعدینوار بدون کبریت