سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / شمارش شگفت انگیز

شمارش شگفت انگیز

شمارش شگفت انگیز

پدیده:

ده کارت به صورت شگفت انگیزی شمارش می‌شوند.

راز:

کارت‌هایی که استفاده می‌کنید به طور مخفیانه به ترتیبی که نـشان داده شـده آرایـش داده می‌شوند. موقعیت واقعی آنها اهمیتی ندارد. کارت‌ها را از یک دست به دست دیگر بشمارید. این کار باعـث معکوس شدن ترتیب کارتها شده به گونه‌ای که نه اکنون رو قرار می‌گیرد. 10 کـارت را در جعبـه بگذارید.

برای نشان دادن ترفند، 10 کارت را بشمارید (این کار باعث می‌شود کـه آرایـش کارتهـا بـه حالت اولیه برگردد و سه رو قرار گیرد). کارت‌ها را یک بـار از روی دسـته در آورده و آنهـا را زیـر قـرار دهید و همزمان حروف E C A را تلفظ کنید (برای هر حرف یک کارت را در بیاورید). بر روی حرف E کارت را بچرخانید و می‌بینید که آس است. این کارت را بر روی میز بیاندازید.

حروف O W T را تلفظ کنید و دوباره برای هر حرف یک کارت را از رو به زیر دسته ببریـد. کـارت O را بچرخانیـد کـه شماره 2 است، آن را بر روی میز بیاندازید.

تلفظ حروف را به همین روش ادامه دهید تا به 10 برسید. برای دهمین کارت شما تنها یک کارت دارید ولی وانمود کنید که همانند قبلیها حروف را تلفـظ می‌کنید تا تماشاچی شگفت زده شود.

قبلیشاه و آس
بعدیگریز آسان