پنج شنبه ، ۹ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / عبور از یک کارت پستال

عبور از یک کارت پستال

عبور از یک کارت پستال

پدیده:

یک کارت پستال به گونه‌ای بریده می‌شود که همه بدنتان از آن عبور خواهد کرد.

راز:

ادعا کنید که شما می‌توانید از درون یک کارت پستال عبور کنید سپس حرکتهای زیـر را انجـام دهید. کارت پستال را به صورت طولی از وسط تا بزنید.

تا حد امکان تعداد زیادی برشـهای عرضـی از لبه کارت به سمت وسط و از وسط به سمت لبه‌ها ایجاد کنیـد.

هرچـه برشـها بیـشتر باشـد، اجـرای ترفند ساده‌تر خواهد شد. کارت را باز کرده و از نقاط A تا B در راستای وسـط آن را ببریـد. اکنـون می‌توانید کارت را به صورت یک حلقه بزرگ باز کرده و به راحتی بدنتان را از آن عبور دهید.

قبلیجهش کش
بعدیخال خشتی موافق