یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / قدرت میله شعبده بازی

قدرت میله شعبده بازی

قدرت میله شعبده بازی (2)

پدیده:

شعبده باز یکسری حرکات رمزآلودی بر روی یک میله شعبده بازی یا یـک مـداد انجـام مـی دهد که باعث می‌شود به طور غیرعادی و خودبخودی شروع به حرکت کند.

راز:

شعبده باز مخفیانه به میله یا مداد می‌دمد که باعث چرخش آن می‌شود.

وسایل:

از یک میله شعبده بازی یا مداد استفاده کنید. سطح میز باید هموار و سفت باشد.

ارایه:

میله شعبده بازی را روی میز بگذارید و به صورت بسیار آرامی با انگشت حرکـات دایـره‌ای بـه بیرون میله بدهید. همچنان که انگشتتان را دور می‌کنید بـه نظـر مـی رسـد کـه میله همچنـان از حرکات انگشت شما پیروی می‌کند. شما ادعا می‌کنید که یک میدان استاتیکی ایجاد کرده ایـد کـه مواد غیرآهنی مانند پلاستیک و چوب را مانند یک آهنربا جذب می‌کند. ترفند ایـن پدیـده آن اسـت که همچنان که انگشتتان را از میله دور می‌کنید، به آرامی به میله بدمید. تماشـاچی آنقـدر سـرگرم تماشای حرکت انگشتانتان می‌شود که متوجه دمیدن شـما بـه میله نمـی شـود، و ایـن کـار سـبب غلتیدن میله بر روی سطح صاف می‌شود.

قبلیغیب شدن فنجان از روی میز
بعدیطوقه و نخ