سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / قوطی کبریت پولساز

قوطی کبریت پولساز

قوطی کبریت پولساز

پدیده:

دو سکه درون یک قوطی کبریت قرار گرفته و جعبه قوطی کبریت بسته می‌شود. هنگامی که جعبه دوباره باز می‌شود، تعداد سکه‌ها به سه عدد افزایش یافته است.

راز:

قوطی کبریت را باز کرده و سکه‌ای بین بالای کشوی قوطی کبریت و درب آن مطابق شکل پنهان کنید. دو سکه درون قوطی کبریت گذاشته و کشوی قوطی کبریت را هل دهید تا بسته شود.

این کار باعث می‌شود تـا سـکه پنهـان شده درون کشو بیافتد. یکسری حرکات شعبده بازی روی قوطی کبریت انجام داده و سپس آن را باز کنید.

بگویید: «با این روش شعبده باز پول می‌سازد!»

قبلینوار بریده شده و سالم شده
بعدیگریز کارت