سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

مداد چسبنده

مداد چسبنده

پدیده:

یک مداد به یک دست می‌چسبد سپس به دست دیگر می‌چسبد.

راز:

راز آن این است که سوزن فرفره کوچکی به درون مداد فرو رفته است. سوزن فرفره را بین انگشتان دسـت راسـت خود نگه دارید. به نظر می‌رسد که مداد به انگشتانتان چسبیده است. دست چپتان را نزدیک مداد قرار دهید.

مـداد را بین دستانتان بچرخانید. این کار سبب می‌شود که سوزن فرفره از لای انگشتان دست را ست بـه لای انگـشتان دسـت چپ برود.

دست راستتان را بردارید و اکنون مداد ظاهراً به انگشتان دست چپ چسبیده است. با معکوس کردن همین حرکت می‌توانید مداد را به دست راست برگردانید.

قبلیکارت را برگردان
بعدیپول درآوردن