شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / میله شعبده بازی چسبنده

میله شعبده بازی چسبنده

میله شعبده بازی چسبنده

پدیده:

این پدیده مشابه ترفند چسبیدن میله شعبده بازی به کف دست است، اما برای انجام صـحیح آن به تمرین بیشتری نیاز است.

راز:

ترکیبی از نگه داشتن میله شعبده بازی یا مداد به روشهای مختلف اینت صور را ایجـاد می‌کند که میله دارای خاصیت آهنربایی شده و به طرز عجیبی به انگشتانتان می‌چسبد.

ارائه:

میله شعبده بازی را بین دو دست خود نگه دارید (شکل 1 را ببینید).

یک انگشت شست را بالا بیاورید (شکل 2 را ببینید).

تماشاچی تصور می‌کند که انگشت شست دیگرتـان میلـه ر ا نگـه داشـته است. سپس انگشت شست دوم را هم بالا ببرید (شکل 3 را ببینید).

تماشاچیان شـگفت زده خواهنـد شد! به شکلهای 4 و 5 توجه کنید و ببینید چگونه این ترفند اجرا می‌شود.

به دقت انگشتانتان را لای یکدیگر قرار داده به گونه‌ای که یکی از آنها به سمت کف دست قرار گیرد (شکل 4 را ببینیـد).

میلـه بین این انگشت مخفی نگه داشته می‌شود (شکل 4 را ببینید).

دستانتان را بـه سـرعت بـاز کنیـد تـا میله رها شده و بیافتد و به این ترتیب اجرا به پایان می‌رسد.

قبلیحلقه‌های معکوس
بعدیبالا آوردن مداد