سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / ناپدید شدن مداد

ناپدید شدن مداد

ناپدید شدن مداد

پدیده:

یک مداد ناپدید می‌شود.

راز:

یک خودکار یا مداد را نشان داده و دستمال بزرگی را روی آن بیاندازیـد. بـه محـض آنکـه مـداد پنهان شد، مخفیانه انگشت نشانه خود را زیر دستمال بیرون آورده و اجازه دهیـد کـه مـداد بـه درون آستین شما بیافتد. با دست دیگر دستمال را برداشته و به هوا پرتاب کنید. مداد غیب شده است!

قبلیگریز آسان
بعدیظاهر شدن گره