یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / نوارهای شگفت انگیز

نوارهای شگفت انگیز

نوارهای شگفت انگیز

پدیده:

سه نوار کاغذی بریده شده و نتایج شگفت انگیزی می‌دهند.

راز:

شما به سه نوار کاغذ هر کدام به عرض پنج سانتیمتر و طول یک متر نیاز دارید. دو انتهـای نـوار اول را به هم بچسبانید تا یک حلقه تشکیل شود. همین کار را با نوار دوم انجام دهید با این تفاوت که که پیش از چسباندن دو انتهای آن، یک نیم دور پیچ بـه آن بدهیـد.

در ایجـاد حلقـه سـوم، پـیش از چسباندن یک دور کامل آن را بپیچانید. حلقه اول را از وسط با قیچی ببرید. همانگونه که انتظـار می‌رفت دو حلقه مجزا ایجاد می‌شود. بریدن حلقه دوم باعث ایجاد حلقه‌ای بسیار بزرگتر شده و بریـدن حلقه سوم باعث ایجاد دو حلقه درون هم می‌شود.

قبلیشعبده بازی چوب کبریتی
بعدیجهش کش