سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / نوار بریده شده و سالم شده

نوار بریده شده و سالم شده

نوار بریده شده و سالم شده

پدیده:

یک نوار به دو قسمت بریده می‌شود سپس مجدداً به حالت اول برمی گردد.

راز:

شما به تکه‌ای نوار به طول یک متر و تکه‌ای دیگر به طول هشت سانتیمتر نیاز دارید. تکه کوچـک را بـه وسـط تکه بلند بدوزید. با تکان دادن نوار، کسی متوجه تکه کوچک نخواهد شد. نوار را از وسـط خـم کنیـد و وسـط آن را از درون مشتتان بیرون آورید.

در واقع شما تنها تکه کوچک را بیرون آورده‌اید. تکه کوچـک را ببریـد و سـپس بقیـه آن (شامل قسمت بخیه شده) را نیز ببرید. شما نوار را به دو قسمت بریده‌اید اما اکنون نشان می‌دهید که کاملاً به حالت اول برگشته است!

قبلیپول درآوردن
بعدیقوطی کبریت پولساز