یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

همینه!

همینه!

پدیده:

شما ظاهراً می‌توانید ذهن افراد را بخوانید. آنها شیئی را هنگامی که بیرون از اتـاق بوده‌اید انتخاب کرده‌اند و شما آن را نشان خواهید داد.

راز:

شما به یک دستیار مخفی نیاز دارید. هنگامی که بیرون از اتاق هـستید، فـردی یـک شـیء را در اتاق انتخاب می‌کند. هنگامی که به اتاق برمی گردید، همدست شما به اشـیاء درون اتـاق اشـاره می‌کند و شما با او توافق کرده‌اید که نجمین شیئی که به آن اشاره می‌کند، همان شیء موردنظر باشد.

شناسایی اشیاء سه مرتبه پشت سر هم (پس از آنکه اعداد رمز متفاوتی را با همدستتان برای هر اجـرا انتخاب کردید) کافی است تا همگان را متقاعد کند که شما قدرت خارق العاده ذهن خوانی دارید.

قبلینوار بدون کبریت
بعدیکیف پول شگفت انگیز