شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱
خانه / ترفندهای شعبده بازی / پیدا کردن سکه

پیدا کردن سکه

پیدا کردن سکه

پدیده:

یک سکه با یکی از سه فنجان پوشانده می‌شود و فنجانها جابجا می‌شوند. شما به سرعت می‌توانید بگویید سکه زیر کدام فنجان است.

راز:

به سکه یک موی بلند چسبانده شده است. هنگامی که سکه با یـک فنجـان پوشـانده می‌شود، فنجان‌ها را تا هر قدر که بخواهید می‌توانید جابجا کنید. حتی اگر هنگـام جاجبـا شـدن فنجانهـا روی خودتان را برگردانده باشید، به راحتی می‌توانید فنجانی که سکه زیر آن پنهـان شـده را پیـدا کنیـد. کافی است ببینید مو از زیر کدام فنجان بیرون زده است!

قبلیچسبیدن میله شعبده بازی به کف دست
بعدیحلقه‌های معکوس