شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

آب

اگر بیند که به مردم آب می‌دهد دلالت بر کارهای نیکو و پسندیده دارد.
اگر بیند خود را به آب سپرده است دلالت بر این دارد که دست به کارهای مهم و حساس می زند.
اگر بیند در جام بلور به زن خود آب می‌دهد دلالت بر آوردن فرزند است.
اگر بیند در آب افتاده است رنج و غم او بسیار خواهد شد.
اگر بیند جام آب بر می‌دارد دلالت بر آشفتگی به مال دنیا دارد.
اگر بیند که آب شور می‌خورد دلالت بر خوردن آب شیرین است.
اگر بیند به خانه‌ای وارد شده است که آب در آن ریخته‌اند دلالت بر غم و اندوه است.
اگر بیند که آب گرم بر رویش ریختند دلالت بر مریضی و بیماری است.
اگر بیند که آب صاف و گوارایی می‌خورد دلالت بر طولانی شدن عمر است.
اگر بیند که به باغی رفته و به گلها آب می‌دهد دلالت بر داشتن همسر خوبی است.
اگر بیند که آب جوی کدر است دلالت بر تیرگی و آشفتگی کار است.
اگر بیند که با آب چشمه‌ای زلال وضو می‌گیرد دلالت بر نجات یافتن از غصه است.
اگر بیند که بر روی تخت نشسته و زیر درخت آب روان است دلالت بر رونق گرفتن کارش است.
اگر بیند که آب نا پاک روی آن ریختند دلالت بر بی منفعت بودنش است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

آب: نگرانی و غم

آب در نظر اویتنهاو همانند ضمیر ناخودآگاه بیننده خواب است. آب نشانگر بسیاری از تصاویر، از اسطوره‌ها و رویاهاست.

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن آب در خواب، نشانه‌ی کیفیت و چگونگی حالات درونی شما است.

مؤلف می‌گوید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ «1»

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

أَوَلَمْ یرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیءٍ حَی أَفَلَا یؤْمِنُونَ «30»

آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند، و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم؛ و هر چیز زنده‌ای را از آب قرار دادیم؟! آیا ایمان نمی‌آورند؟!

سوره انبیاء آیه (30)

دیدن آب در خواب مربوط به حیات و زندگی موجودات است وضعیت و چگونگی آن بر می‌گردد به سلامت و وضعیت آن موجود.

http://tabir.persiangig.com

بعدیاتاق