شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

آب انگور

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که آب انگور می‌گیرد و از آن شربت می‌سازد، خیر و برکت به او روی می‌آورد و اگر مستمند باشد ثروتمند خواهد شد. اگر در زمانی که مردم در گرانی، قحطی و خشکسالی به سر می‌برند، کسی در خواب ببیند که همه مردم آب انگور یا عصاره زیتون می‌گیرند، دروازه خیر و رحمت بر آن‌ها گشوده خواهد شد.

http://tabir.persiangig.com
قبلیاردو
بعدیآب ایستاده