شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

آب میوه

لیلا برایت می گوید:

آب میوه نشان‏ دهنده‏ ى غرایز روحى و روانى و هیجانات و علایق شما مى‏باشد و آب میوه گرفتن، بیانگر فریب خوشى‏هاى ظاهر را خوردن مى‏باشد که به زودى هشیار مى‏شوید.

قبلیآب مقدس
بعدیآب و هوا