یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آب کدر و کثیف

لیلا برایت می گوید:

آب کثیف و کدر نیز نشانه‏ ى روابط مشکوک و نامطمئن است.

قبلیآب شور
بعدیآب گرم