سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

آدم مؤدب

لیلا برایت می گوید:

دیدن آدم مؤدب در خواب، دلالت بر این دارد که خبر غمگین ‏کننده ‏اى شما را آزار خواهد داد.

قبلیآدم لاغر
بعدیآدم و حوا