یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آمونیاک

در سر زمین رویاها آمده:

خواب آمونیاک : روابط عشقی شما در بدترین شرایط است .

شما آمونیاک دارید : تصادف – یک خطرشما را تهدید می کند .

آمونیاک می خرید : تحقیر و شرمساری

از آمونیاک استفاده می کنید : با یک دوست مشاجره خواهید کرد.

قبلیآموزش
بعدیآناناس