شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

آه و ناله

در سر زمین رویاها آمده:

خواب آه و ناله : شادی

گریه و زاری : فرد مورد علاقه تان را از دست خواهید داد

بچه ها آه و ناله می کنند : پول

افراد فامیل آه و ناله می کنند : باید خرجهایتان را کمتر کنید.

قبلیآه
بعدیآهک