شنبه ، ۷ خرداد ۱۴۰۱

آکروبات

در سر زمین رویاها آمده:

یک آکروباتیست گرفتار حادثه می شود : خطر از بغل گوشتان خواهد گذشت .

نمایش آکروباتیسها را تماشا می کنید : تا 9 روز هیچ اقدامی نکنید ، بخصوص مسافرت

شما آکروباتیست هستید : بد خواهانتان را به نابودی خواهید کشاند .

قبلیآقا
بعدیآکواریوم