سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

آگهی

در سر زمین رویاها آمده:

یک آگهی می دهید : مشکلات و گرفتاری شما را تهدید می کند .

یک آگهی را می خوانید : نقشه های شما عملی میشود .

یک آگهی بسیار جالب به شما می دهند : موفقیت در فعالیتهای اجتماعی .

قبلیآکواریوم
بعدیآگهی درگذشت