پنج شنبه ، ۹ تیر ۱۴۰۱

آیات قرآن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی، شخصی را که فوت نموده است در حال خواندن آیات قرآن ببیند، در صورتیکه آن آیات، آیات رحمت و بخشش باشد، آن مرده، مورد رحمت خداوند قرار گرفته است. (انشاء الله) و اگر آن آیات، آیات عذاب و شکنجه ی دوزخیان باشد، آن شخص در عذاب است. اگر خواننده ی آیات قرآن زنده باشد یا آیات هشدار و انذار باشد، بر هشدار به بینندهی خواب، دلالت دارد تا از گمراهی دست بکشد و اگر آیات مژده دهنده باشد، برای خواننده ی آن، مژده ی خیر و نیکی است.

قبلیآیینه
بعدیابراز علاقه