شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

ابزار کار

در سر زمین رویاها آمده:

خواب تعداد زیادی ابراز کار : ثروت

به شما ابراز کار اهدا میکنند : بعضی ها به خاطر شما کارهای بسیاری انجام خواهند داد.

ابزار کار میخرید : تغییرات مهم

ابزار کار می فروشید : پول به دستتان می آبد

ابزار کار مکانیکی : یک هدیه دریافت می کنید

ابزار نجاری : یک زن به شما پیشنهادی میکند

ابزار ماهیگیری : شکست در کار

ابزارجراحی : رنج

ابزار موسیقی : خوشبختی

http://tabir.persiangig.com

قبلیابزار جراحی
بعدیابلیس