یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

احمق

در سر زمین رویاها آمده:

خواب احمقها : یک اتفاق غیره منتظره و خوشایند در انتظار شماست .

یک دسته احمق : روح شما به طرز خارق العاده ای کار میکند .

شما احمق هستید : بزودی خودتان را در پست وزارت خواهید دید .

بچه ها احمق هستند : روی نردبان اجتماع در پله های بالا جا خواهید داشت .

قبلیاحضار ارواح
بعدیاخبار