سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

اخلاق

آنلی بیتون می گوید:

دیدن افراد مؤدب و درستکار در خواب، دلالت بر موفقیت در انجام کارها را دارد. اگر در خواب فرد بى‏ادب و بداخلاقى را دیدید، نشانه‏ى آن است که با موانع دشوارى روبه‏رو مى‏شوید.

در سر زمین رویاها آمده:

شما بد اخلاق هستید : گرفتاری وناکامی

شما خوش اخلاق هستید : دوستان نادرست اطراف شما هستند .

زن و شوهرها بد اخلاق هستند : صحبتهای احمقانه بیداد میکنند.

دیگران بد اخلاق هستند : شانس در کار

دوست مورد علاقه شما بد اخلاق است : با یکنفر آشنا میشوید و عاشق او میشوید .

دوست مورد علاقه شما خوش اخلاق است : سفری طولانی در پیش دارید .

رئیس شما بد اخلاق است : شما را به محلی دعوت خواهند کرد .

نزدیکان شما بداخلاق هستند : گرفتاریهای خانوادگی

http://tabir.persiangig.com

قبلیاخراج
بعدیاخم