شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

اسپند

خانواده اسپند: گیاهانی به ندرت علفی و معمولا دارای اعضای چوبی شده که اغلب در نواحی خشک می رویند.

خارخسک Caltrops

گیاهی علفی دارای ساقه خوابیده در سطح زمین و پوشیده از تار، گلها به رنگ زرد روشن،میوه مدور و خاردار.

قسمتهای مورد استفاده دارویی این گیاه میوه خاردار آن می باشد.

خواص و اثرات دارویی: ادرارآورفدرمان سنگ کلیه و مثانه،التهاب مجاری ادرار،کاهنده فشار خون،ضد التهاب،تسکین درد مفاصل،معرق،افزایش دهنده قوای جنسی مردان.

اسپند African rure – Harmala

نامهای رایج: اسفند گیاهی علفی و پایا به ارتفاع 30 تا 40 سانتیمتر، پربرگ، برگها دارای تقسیمات باریک دراز و نامنظم، گلها درشت و زیبا به رنگ سفید مایل به سبز، میوه کروی و دارای دانه های متعدد و سیاهرنگ.

قسمتهای مورد استفاده دارویی این گیاه دانه و ریشه آن می باشد.

خواص و اثرات دارویی: شیرافزا، کمک به هضم غذا، ضدکرم ، کاهش قندخون، ضدعفونی کننده، خلط آور، ضد رماتیسم و درد های عصبی.

قبلیسیاه توسه
بعدیمورد