شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

بادام هندی

خانواده بادام هندی: گیاهانی ویژه مناطق گرمسیری،به صورت درخت،درختچه یا ساقه بالارنده،میوه آنها چرمی یا گوشتدار و محتوی دانه های نسبتا سخت و زاویه دار.

هلیله Chebulis myobalan

نامهای رایج: هلیله کابلی گیاهی است که درمنطقه گرمسیری می روید.درختی به ارتفاع 25 مترو دارای برگهای متناوب یا تقریبا متقابل،بیضوی دراز و مدور یا قلبی شکل در قاعده،گلهای آن نر ماده به رنگ سفید کدر یازرد،میوه بیضوی و زرد مایل به خاکستری پس از خشک شدن.

قسمتهای مورد استفاده دارویی این گیاه میوه آن می باشد.

خواص و اثرات دارویی: هلیله سیاه :ملین بسیار قوی و جهت رفع دل درد به کار میرود.

ملین و قابض، بدون تحریک شدید روده بزرگ، حرکات روده کوچک را تنظیم می کند، همانند ریوند چینی ممکنست جهت درمان اسهال و اسهال خونی به کار رود.

عوارض جانبی: مصرف در بارداری ممنوع است.

قبلیمیخک
بعدیبلیله