یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

سدر

سدر Nabk tree ، Christ s thorn

نامهای رایج: کنار درختی به طول 5 تا 8 متر و همیشه سبز، برگها تخم مرغی یا مدور، گلها بسیار کوچک.

قسمتهای مورد استفاده دارویی این گیاه برگ آن می باشد.

خواص و اثرات دارویی: ضدعفونی کننده و ضد قارچ،کاهش قندخون.

قبلیعناب
بعدیسیاه توسه