شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

سیاه توسه

سیاه توسه Rhamnus frangula

نامهای رایج: سیاه توسکا،بوردن درختچه ای به ارتفاع 1 تا 4 متر دارای شاخه ای بدون خار،پوست ساقه صاف،تیره رنگ و دارای راه راه سفید قابل تشخیص است.

قسمتهای مورد استفاده دارویی این گیاه پوست آن می باشد.

خواص واثرات دارویی: به مقدار کم اثر ملین و به مقدار زیاد اثر مسهلی دارد،صفرا

عوارض جانبی: به علت ایجاد مسمومیت در حیوانات و انسان و به خصوص کودکان باید در مصرف آن دقت زیادی صورت گیرد.

مصرف در بارداری و شیردهی ممنوع است.

در صورت استفاده از پوست گیاه بهتر است حداقل یکسال از عمر آن پس از چیدن گذشته باشد.در بیماریهای التهابی روده بزرگ،انسداد روده، آپاندیس و درد شکمی با منشا نامعلوم مصرف آن ممنوع است.ممکنست در حین مصرف ادرار به رنگ زرد تیره با قرمز مایل به قهوه ای در آید.

قبلیسدر
بعدیاسپند