شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

سیاه دانه

سیاه دانه Black cumin ٬ Black caraway ٬ Garden fennel flower

نامهای رایج: سیاه تخمه، شونیز

گیاهی علفی با ساقه منشعب و افراشته به ارتفاع 15-30 سانتیمتر،برگها دارای تقسیمات نخی شکل،گلها سفید شیری و منفرد،دانه ها ریز،سیاهرنگ،گرد یا سه وجهی،له شده آنها بوی لیمو دارد.

پس از کنده شدن پوسته رویی شان مغز سفید رنگ و روغنی آنها دیده می شود که بسیار خوشبو می باشد.

قسمتهای مورد استفاده دارویی این گیاه دانه آن می باشد.

خواص واثرات دارویی : ضدنفخ،ضدورم معده،ضدکرم،ضدالتهاب،شیرافزا،قاعده آور،ملین.

عوارض جانبی: زیاده روی در مصرف آن عوارض گوناگون پوستی و گوارشی ایجاد می کنند. مصرف در بارداری غیر مجاز است.

قبلیآقونیطون
بعدیپنیرک