چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

شاه پسند

خانواده شاه پسند: گیاهانی علفی یا دارای ساقه های چوبی قائم و گاهی بالارونده ولی فاقد پیچک،برگهای کامل یا لوب دار و یا دارای بریدگیهای عمیق،گلها منفرد یا مجتمع به صورت خوشه ای.

به لیمو Lippia citriodora

نامهای رایج: لویزه

درختچه ای به ارتفاع 5/1 تا 2 متر،دارای ساقه ای دراز،زاویه دار و منشعب،برگهای ساده و خشن،گلهای کوچک به دورنگ سفید و بنفش که با دست کشیدن بر روی برگهای آن عطر مطبوعی متصاعد می کند.

قسمتهای مورد استفاده دارویی این گیاه برگ آن می باشد.

خواص و اثرات دارویی : تقویت معده،ضدنفخ،آرام بخش،ضدتشنج،رفع سو ء هاضمه با منشاء عصبی.

قبلیهندوانه ابوجهل
بعدیشاه پسند وحشی