یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

کتان

خانواده کتان: گیاهانی علفی درختچه ای با برگهای متناوب،دانه برخی از آنان لعاب دارد.

کتان Linseed ،Flaxseed

نامهای رایج: بزرک

گیاهی علفی،یک یا دوساله به ارتفاع 10 تا 100 سانتیمتر،برگها باریک و سرنیزه ای،گلها دارای پنج گلبرگ و به رنگ آبی آسمانی یا زرد،دانه های قهوه ای روشن،بدون بو،شفاف و لغزنده.

قسمتهای مورد استفاده دارویی این گیاه دانه گیاه و روغن حاصل از آنست.

خواص و اثرات دارویی: ملین،مسکن التهاب،رفع تحریکات جلدی و التهابات پوستی نظیر اگزما(موضعی)

عوارض جانبی: دانه کتان در موارد انسداد روده نباید مصرف شود.به علاوه در موقع استفاده باید مقدار کافی آب نوشیده شود. از مصرف دانه های نارس کتان خودداری گرددچون باعث بروز مسمومیت میشود.

بعدیگل ساعتی