سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

کدو

خانواده کدو : گیاهانی علفی و اغلب دارای ساقه بالارونده و یا خزنده و برگهای ساده و متناوب میباشند و بیشتر به عنوان سبزیجات خوراکی شناخته شده اند.

کدوی تخمه کاغذی Pumpkin

گیاهی یکساله و پیچیده،برگهای پهن و تخم مرغی به بزرگی 15 تا 30 سانتیمتر،گلهای آن زرد پررنگ به صورت نر و ماده، میوه کروی یا استوانه ای، بذر آن به رنگ سبز مایل به خاکی،که فاقد پوسته و غشای نازکی اطراف مغز قرار گرفته است.

قسمتهای مورد استفاده دارویی این گیاه دانه آن می باشد.

خواص و اثرات دارویی: مدر،ضد انگل به ویژه در بانوان باردار و کودکان، از آنجا که دارای مقدار زیادی عنصر روی هستند استفاده از آنها در مراحل نخست هیپرپلازی(بزرگ شدن)خوش خیم پروستات مفید است.

قبلیبنفشه سه رنگ
بعدیهندوانه ابوجهل