یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

گل ساعتی

خانواده گل ساعتی: گیاهان این خانواده عموما علفی و به ندرت درختچه ای هستند که به خاطر داشتن گلهای زیبا در بسیاری نقاط به عنوان گیاهان زینتی کاشته می شوند.

گل ساعتی flower – Passion

گیاهی پایا به ارتفاع 8 تا 9 متر و دارای ساقه ای پیچان و نخ مانند برگهای آن متناوب و بزرگ به طول 6 تا 15 سانتیمتر و دارای پهنگی شامل سه لوب عمیق با ظاهر برگچه مانند،گلهایی درشت و معطر و سفید رنگ می باشد.

قسمتهای مورد استفاده دارویی این گیاه کلیه اندامهای آن می باشد.

خواص و اثرات دارویی : مسکن، آرامبخش دربیخوابی، اضطراب، دردهای نامنشاء عصبی به ویژه در ضداسپاسم، ضدسوءهاضمه با منشاءعصبی.

عوارض جانبی: زیاده روی در مصرف آن ممکنست باعث خواب عمیق گردد. در دوره بارداری و شیردهی از مصرف مقادیر زیاد خودداری شود.

قبلیکتان
بعدیبارهنگ